logo Skip to content

Открита процедура • Доставка, инсталиране, конфигуриране и тригодишна гаранционна поддръжка на компютърно оборудване за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0042


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.11.2019, 14:06 Изтегли PDF (691 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.11.2019, 14:08 Изтегли PDF (876 KB)

Документация

Публикувано на 25.11.2019, 14:09 Изтегли ZIP (300 KB)