logo Skip to content

Публично състезание • Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0039


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.11.2019, 17:05 Изтегли PDF (494 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.11.2019, 17:06 Изтегли PDF (675 KB)

Документация

Публикувано на 05.11.2019, 17:06 Изтегли ZIP (428 KB)