logo Skip to content

Ограничена процедура • Доставка и монтаж на средства за техническа защита на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0038


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 31.10.2019, 16:03 Изтегли PDF (729 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 31.10.2019, 16:06 Изтегли PDF (1257 KB)

Документация

Публикувано на 31.10.2019, 17:54 Изтегли ZIP (507 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 07.11.2019, 17:15 Изтегли PDF (619 KB)