logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS, част от обществена поръчка с две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0036


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 28.10.2019, 15:54 Изтегли PDF (689 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 28.10.2019, 15:55 Изтегли PDF (883 KB)

Документация

Публикувано на 30.10.2019, 15:27 Изтегли ZIP (275 KB)