logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на БНБ, предоставящи право на ползване и техническа поддръжка на съответните продукти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0034


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 14.10.2019, 11:57 Изтегли PDF (726 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 14.10.2019, 11:58 Изтегли PDF (839 KB)

Документация

Публикувано на 15.10.2019, 12:10 Изтегли ZIP (259 KB)