logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на нови многофункционални машини по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0033


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.10.2019, 11:34 Изтегли PDF (712 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.10.2019, 11:33 Изтегли PDF (999 KB)

Документация

Публикувано на 09.10.2019, 11:47 Изтегли ZIP (368 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 15.10.2019, 17:32 Изтегли PDF (630 KB)