logo Skip to content

Публично състезание • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2020 г. по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0030


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.09.2019, 14:31 Изтегли PDF (1194 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.09.2019, 14:32 Изтегли PDF (931 KB)

Документация

Публикувано на 25.09.2019, 14:33 Изтегли ZIP (342 KB)