logo Skip to content

Открита процедура • Софтуерна актуализация на машини по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0029


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.09.2019, 11:53 Изтегли PDF (696 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.09.2019, 11:54 Изтегли PDF (866 KB)

Документация

Публикувано на 09.09.2019, 11:55 Изтегли ZIP (383 KB)