logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на служебни автомобили по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0023


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 05.08.2019, 12:02 Изтегли PDF (695 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.08.2019, 12:05 Изтегли PDF (944 KB)

Документация

Публикувано на 06.08.2019, 14:25 Изтегли ZIP (2228 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 26.08.2019, 15:31 Изтегли PDF (607 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 05.09.2019, 16:31 Изтегли PDF (65 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 09.09.2019, 14:03 Изтегли PDF (673 KB)

Решение за прекратяване на ОП № 3

Публикувано на 13.09.2019, 15:54 Изтегли PDF (575 KB)