logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни и санитарни материали за кухненски блок

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0018


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 19.06.2019, 15:58 Изтегли PDF (707 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 19.06.2019, 15:58 Изтегли PDF (855 KB)

Документация

Публикувано на 19.06.2019, 15:59 Изтегли ZIP (201 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 10.07.2019, 17:44 Изтегли PDF (380 KB)