logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0017


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.06.2019, 17:04 Изтегли PDF (742 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.06.2019, 17:24 Изтегли PDF (1502 KB)

Документация

Публикувано на 18.06.2019, 17:26 Изтегли ZIP (415 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 10.07.2019, 14:39 Изтегли PDF (437 KB)