logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Доставка на електрическа енергия от доставчик последна инстанция за недвижими имоти на БНБ, по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0011


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 14.03.2019, 17:06 Изтегли PDF (716 KB)