logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Доставка на електрическа енергия от доставчик последна инстанция за недвижими имоти на БНБ, по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0011


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 14.03.2019, 17:06 Изтегли PDF (716 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 19.04.2019, 11:25 Изтегли PDF (1341 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 19.04.2019, 11:26 Изтегли PDF (4388 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП №№ 1 и 2

Публикувано на 19.04.2019, 11:26 Изтегли PDF (939 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 07.05.2019, 11:30 Изтегли ZIP (1809 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 3

Публикувано на 07.05.2019, 11:32 Изтегли PDF (956 KB)