logo Skip to content

Публично състезание • Осигуряване на софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7х24 на продукти на Check Point за една година и доставка на Check Point (или еквивалент) оборудване

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0009


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 01.03.2019, 14:52 Изтегли PDF (716 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 01.03.2019, 14:53 Изтегли PDF (944 KB)

Документация

Публикувано на 01.03.2019, 14:54 Изтегли ZIP (344 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 22.03.2019, 17:23 Изтегли PDF (660 KB)