logo Skip to content

Открита процедура • Софтуерна актуализация на машини по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0008


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.03.2019, 16:35 Изтегли PDF (707 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.03.2019, 16:36 Изтегли PDF (1050 KB)

Документация

Публикувано на 05.03.2019, 16:36 Изтегли ZIP (541 KB)