logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на нови лицензи за програмни продукти на Micro Focus (или еквивалент) с включена абонаментна софтуерна поддръжка и осигуряване на абонаментна софтуерна поддръжка на притежавани от БНБ лицензи за програмни продукти на Micro Focus, за срок от 1 (една) година, по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0006


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 25.02.2019, 17:20 Изтегли PDF (692 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.02.2019, 17:21 Изтегли PDF (910 KB)

Документация

Публикувано на 25.02.2019, 17:22 Изтегли ZIP (326 KB)