logo Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на Системата за управление и контрол на наличните пари и Националната система за мониторинг на фалшификати на Националния център за анализ в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0005


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 18.02.2019, 16:56 Изтегли PDF (748 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.02.2019, 16:57 Изтегли PDF (930 KB)

Документация

Публикувано на 18.02.2019, 16:58 Изтегли ZIP (8460 KB)