logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка и други застраховки за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0003


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 22.01.2019, 14:56 Изтегли PDF (708 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 22.01.2019, 15:01 Изтегли PDF (479 KB)

Документация

Публикувано на 22.01.2019, 15:02 Изтегли ZIP (378 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 28.01.2019, 17:28 Изтегли PDF (410 KB)