logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Доставка на 2 (два) броя монетосортиращи машини

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9081208


Документи


Обява за обществена поръчка

Публикувано на 26.09.2018, 18:00 Изтегли PDF (382 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 26.09.2018, 18:01 Изтегли ZIP (252 KB)