logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9079329


Документи


Обява за обществена поръчка

Публикувано на 06.08.2018, 18:47 Изтегли PDF (798 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 06.08.2018, 18:49 Изтегли ZIP (355 KB)