logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на Българската народна банка, по четири обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0045


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 11.12.2018, 17:30 Изтегли PDF (778 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 10.01.2019, 17:46 Изтегли PDF (190 KB)