logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Доставка на 1 брой сензор (детектор) за проверка на М-защитата в българските банкноти за банкнотообработваща система BPS M7-12SB-22

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0040


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 20.11.2018, 16:02 Изтегли PDF (724 KB)

Покана

Публикувано на 20.11.2018, 16:05 Изтегли ZIP (1186 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 13.12.2018, 14:06 Изтегли PDF (641 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 21.12.2018, 16:29 Изтегли PDF (640 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 21.12.2018, 16:30 Изтегли PDF (1277 KB)

Доклад

Публикувано на 21.12.2018, 16:31 Изтегли PDF (792 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 21.12.2018, 16:32 Изтегли PDF (577 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 25.01.2019, 12:44 Изтегли PDF (1619 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 25.01.2019, 12:45 Изтегли PDF (803 KB)