logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Доставка на 1 брой сензор (детектор) за проверка на М-защитата в българските банкноти за банкнотообработваща система BPS M7-12SB-22

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0040


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 20.11.2018, 16:02 Изтегли PDF (724 KB)

Покана

Публикувано на 20.11.2018, 16:05 Изтегли ZIP (1186 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 13.12.2018, 14:06 Изтегли PDF (641 KB)