logo Skip to content

Пряко договаряне • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0037


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 08.11.2018, 17:23 Изтегли PDF (706 KB)

Покана

Публикувано на 08.11.2018, 17:23 Изтегли ZIP (1148 KB)