logo Skip to content

Открита процедура • Разработка на информационна система за събиране и обработка на информация и отчети по Закона за платежните услуги и платежните системи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0035


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.11.2018, 11:37 Изтегли PDF (720 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.11.2018, 11:37 Изтегли PDF (370 KB)

Документация

Публикувано на 05.11.2018, 11:38 Изтегли ZIP (343 KB)