logo Skip to content

Публично състезание • Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по четири обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0034


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 29.10.2018, 13:39 Изтегли PDF (690 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 29.10.2018, 13:41 Изтегли PDF (2683 KB)

Документация

Публикувано на 29.10.2018, 13:43 Изтегли ZIP (357 KB)