logo Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0033


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 22.10.2018, 14:29 Изтегли PDF (732 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 22.10.2018, 14:30 Изтегли PDF (943 KB)

Документация

Публикувано на 22.10.2018, 14:30 Изтегли ZIP (666 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 26.10.2018, 12:35 Изтегли PDF (670 KB)