logo Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0033


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 22.10.2018, 14:29 Изтегли PDF (732 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 22.10.2018, 14:30 Изтегли PDF (943 KB)

Документация

Публикувано на 22.10.2018, 14:30 Изтегли ZIP (666 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 26.10.2018, 12:35 Изтегли PDF (670 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 20.11.2018, 18:15 Изтегли PDF (574 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 23.11.2018, 14:36 Изтегли PDF (677 KB)

Протокол

Публикувано на 05.12.2018, 16:18 Изтегли PDF (755 KB)

Доклад

Публикувано на 05.12.2018, 16:20 Изтегли PDF (800 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 05.12.2018, 16:21 Изтегли PDF (595 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 20.12.2018, 14:00 Изтегли ZIP (1052 KB)

Протокол

Публикувано на 04.01.2019, 16:41 Изтегли PDF (1125 KB)

Доклад

Публикувано на 04.01.2019, 16:42 Изтегли PDF (678 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 04.01.2019, 16:45 Изтегли PDF (580 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 07.01.2019, 11:52 Изтегли PDF (6232 KB)

Обявление за възложена поръчка към рамковото споразумение

Публикувано на 07.01.2019, 11:55 Изтегли PDF (808 KB)

Договор и приложения към Искане

Публикувано на 23.01.2019, 11:40 Изтегли PDF (4097 KB)

Обявление за възложена поръчка към Искане

Публикувано на 23.01.2019, 11:55 Изтегли PDF (790 KB)