logo Skip to content

Пряко договаряне • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0031


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 12.09.2018, 10:34 Изтегли PDF (714 KB)

Покана по ОП № 1

Публикувано на 12.09.2018, 10:35 Изтегли ZIP (1114 KB)

Покана по ОП № 2

Публикувано на 12.09.2018, 10:36 Изтегли ZIP (1131 KB)