logo Skip to content

Открита процедура • Осигуряване на софтуерна поддръжка тип „Enterprise Support” на лицензиран софтуер на SAP на Основната банкова информационна система (ОБИС) на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0029


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 31.08.2018, 15:11 Изтегли PDF (729 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 31.08.2018, 15:12 Изтегли PDF (868 KB)

Документация

Публикувано на 31.08.2018, 15:13 Изтегли ZIP (350 KB)