logo Skip to content

Публично състезание • Избор на международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0013


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 12.06.2018, 17:07 Изтегли PDF (703 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 12.06.2018, 17:12 Изтегли PDF (862 KB)

Документация

Публикувано на 12.06.2018, 17:16 Изтегли ZIP (251 KB)