logo Skip to content

Публично състезание • Абонаментна поддръжка на копирни машини, печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0005


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 04.04.2018, 17:20 Изтегли PDF (1240 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 04.04.2018, 17:22 Изтегли PDF (1869 KB)

Документация

Публикувано на 04.04.2018, 17:23 Изтегли ZIP (856 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 25.04.2018, 17:39 Изтегли PDF (675 KB)