logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Извънгаранционна поддръжка на системата "CA Service Desk Manager" и услуги по допълнителна поддръжка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9067820


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 30.08.2017, 16:35 Изтегли PDF (733 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 30.08.2017, 16:36 Изтегли ZIP (290 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 07.09.2017, 17:06 Изтегли PDF (95 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 15.09.2017, 13:55 Изтегли PDF (361 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 27.09.2017, 17:59 Изтегли PDF (357 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 09.11.2017, 11:17 Изтегли ZIP (5820 KB)

Календар

  • 20.02.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка", номер 01224-2017-0035.
Общ календар на рубриката