logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9067137


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 09.08.2017, 17:17 Изтегли PDF (930 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 09.08.2017, 17:17 Изтегли ZIP (333 KB)

Протокол

Публикувано на 04.09.2017, 18:21 Изтегли PDF (796 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 24.10.2017, 12:50 Изтегли PDF (1886 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката