logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9067137


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 09.08.2017, 17:17 Изтегли PDF (930 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 09.08.2017, 17:17 Изтегли ZIP (333 KB)

Протокол

Публикувано на 04.09.2017, 18:21 Изтегли PDF (796 KB)