logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7x24 на продукти на Check Point

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066884


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 02.08.2017, 16:49 Изтегли PDF (770 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 02.08.2017, 16:50 Изтегли ZIP (254 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 09.08.2017, 16:46 Изтегли PDF (575 KB)

Протокол

Публикувано на 17.08.2017, 16:51 Изтегли PDF (778 KB)

Календар

  • 23.08.2017, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Производство и доставка на български монети по две обособени позиции”, номер 01224-2017-0015.
Общ календар на рубриката