logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осигуряване на достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS“ (или еквивалент)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066725


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 27.07.2017, 18:15 Изтегли PDF (1322 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 27.07.2017, 18:17 Изтегли ZIP (297 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 04.08.2017, 16:51 Изтегли PDF (579 KB)

Календар

  • 23.08.2017, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Производство и доставка на български монети по две обособени позиции”, номер 01224-2017-0015.
Общ календар на рубриката