logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осигуряване на достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS“ (или еквивалент)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066725


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 27.07.2017, 18:15 Изтегли PDF (1322 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 27.07.2017, 18:17 Изтегли ZIP (297 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 04.08.2017, 16:51 Изтегли PDF (579 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 20.09.2017, 17:46 Изтегли PDF (707 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 29.09.2017, 15:09 Изтегли PDF (801 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 09.11.2017, 18:34 Изтегли ZIP (2759 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката