logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066035


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 06.07.2017, 18:00 Изтегли PDF (260 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 06.07.2017, 18:00 Изтегли ZIP (247 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 14.07.2017, 17:37 Изтегли PDF (87 KB)

Протокол

Публикувано на 19.07.2017, 14:38 Изтегли PDF (741 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 03.08.2017, 17:03 Изтегли PDF (1190 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката