logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9065889


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 03.07.2017, 18:02 Изтегли PDF (1547 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 03.07.2017, 18:16 Изтегли ZIP (251 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 10.07.2017, 17:39 Изтегли PDF (92 KB)

Протокол

Публикувано на 19.07.2017, 17:21 Изтегли PDF (978 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 03.08.2017, 16:20 Изтегли PDF (1197 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката