logo Skip to content

Покана до определени лица • Абонаментна поддръжка, допълнителни услуги и възможност за закупуване допълнителни лицензи за информационна система „Микси“ за срок от две години


Документи


Покана до определено лице

Публикувано на 28.02.2017, 18:02 Изтегли PDF (688 KB)

Документация

Публикувано на 28.02.2017, 18:03 Изтегли ZIP (141 KB)

Протокол

Публикувано на 16.03.2017, 13:42 Изтегли PDF (725 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 18.04.2017, 13:47 Изтегли PDF (1801 KB)

Календар

  • 23.08.2017, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Производство и доставка на български монети по две обособени позиции”, номер 01224-2017-0015.
Общ календар на рубриката