logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонамент за достъп до анализи и проучвания в областта на Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от анализаторска компания за срок от една година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9061901


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 28.02.2017, 17:28 Изтегли PDF (745 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 28.02.2017, 17:30 Изтегли ZIP (254 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 10.03.2017, 17:37 Изтегли PDF (71 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 22.03.2017, 18:38 Изтегли PDF (543 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 31.03.2017, 16:14 Изтегли PDF (722 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 23.05.2017, 10:14 Изтегли PDF (3474 KB)

Календар

  • 23.08.2017, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Производство и доставка на български монети по две обособени позиции”, номер 01224-2017-0015.
Общ календар на рубриката