logo Skip to content

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка • Производство и доставка на банкнотна хартия за производство на български банкноти за периода 2018 г. – 2022 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0034


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 12.12.2017, 18:03 Изтегли PDF (294 KB)

Протокол

Публикувано на 23.02.2018, 18:38 Изтегли PDF (2727 KB)

Доклад

Публикувано на 23.02.2018, 18:39 Изтегли PDF (1450 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 23.02.2018, 18:40 Изтегли PDF (577 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 24.04.2018, 16:49 Изтегли PDF (1908 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 24.04.2018, 16:53 Изтегли PDF (845 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката