logo Skip to content

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка • Производство и доставка на банкнотна хартия за производство на български банкноти за периода 2018 г. – 2022 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0034


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 12.12.2017, 18:03 Изтегли PDF (294 KB)