logo Skip to content

Публично състезание • Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0033


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 08.12.2017, 16:07 Изтегли PDF (311 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 08.12.2017, 16:09 Изтегли PDF (608 KB)

Документация

Публикувано на 08.12.2017, 16:10 Изтегли ZIP (278 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 28.12.2017, 17:32 Изтегли PDF (228 KB)

Протокол

Публикувано на 19.01.2018, 16:52 Изтегли PDF (1125 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 19.01.2018, 16:53 Изтегли PDF (619 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 12.03.2018, 17:18 Изтегли PDF (1674 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 12.03.2018, 17:19 Изтегли PDF (1673 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 12.03.2018, 17:19 Изтегли PDF (1564 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 12.03.2018, 17:20 Изтегли PDF (432 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката