logo Skip to content

Публично състезание • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2018 г. по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0031


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 15.11.2017, 18:18 Изтегли PDF (693 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 15.11.2017, 18:18 Изтегли PDF (961 KB)

Документация

Публикувано на 15.11.2017, 18:20 Изтегли ZIP (446 KB)

Протокол

Публикувано на 22.12.2017, 15:56 Изтегли PDF (1137 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 22.12.2017, 15:57 Изтегли PDF (661 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 22.12.2017, 15:58 Изтегли PDF (618 KB)

Обявление за прекратена поръчка по ОП № 3

Публикувано на 31.01.2018, 11:08 Изтегли PDF (855 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 31.01.2018, 11:10 Изтегли PDF (1756 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 31.01.2018, 11:11 Изтегли PDF (1485 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 31.01.2018, 11:38 Изтегли PDF (1393 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката