logo Skip to content

Ограничена процедура • Избор на строител за изграждане на обект „Касов център – гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0030


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 10.11.2017, 14:39 Изтегли PDF (701 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 10.11.2017, 14:41 Изтегли PDF (1026 KB)

Документация

Публикувано на 10.11.2017, 14:44 Изтегли ZIP (1322 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 27.11.2017, 14:15 Изтегли PDF (220 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 11.12.2017, 18:13 Изтегли PDF (91 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 01.02.2018, 17:32 Изтегли PDF (1412 KB)