logo Skip to content

Ограничена процедура • Избор на строител за изграждане на обект „Касов център – гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0030


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 10.11.2017, 14:39 Изтегли PDF (701 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 10.11.2017, 14:41 Изтегли PDF (1026 KB)

Документация

Публикувано на 10.11.2017, 14:44 Изтегли ZIP (1322 KB)