logo Skip to content

Открита процедура • Осигуряване на комуникационни услуги за срок от четири години, предоставяни от двама доставчици с независима комуникационна инфраструктура

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0027


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.09.2017, 14:25 Изтегли PDF (715 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.09.2017, 14:26 Изтегли PDF (965 KB)

Документация

Публикувано на 19.09.2017, 15:02 Изтегли ZIP (380 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 13.10.2017, 16:22 Изтегли PDF (84 KB)

Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти

Публикувано на 20.10.2017, 18:32 Изтегли PDF (569 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 23.10.2017, 14:30 Изтегли PDF (673 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 14.11.2017, 17:25 Изтегли PDF (718 KB)

Съобщение отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 27.11.2017, 18:10 Изтегли PDF (66 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 08.12.2017, 17:25 Изтегли PDF (155 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 08.12.2017, 17:26 Изтегли PDF (600 KB)

Доклад

Публикувано на 08.12.2017, 17:27 Изтегли PDF (884 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 08.12.2017, 17:29 Изтегли PDF (117 KB)

Договор с приложения по ОП № 1

Публикувано на 05.02.2018, 16:23 Изтегли PDF (7515 KB)

Договор с приложения по ОП № 2

Публикувано на 05.02.2018, 16:26 Изтегли PDF (7345 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 05.02.2018, 16:28 Изтегли PDF (484 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката