logo Skip to content

Открита процедура • Осигуряване на комуникационни услуги за срок от четири години, предоставяни от двама доставчици с независима комуникационна инфраструктура

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0027


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.09.2017, 14:25 Изтегли PDF (715 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.09.2017, 14:26 Изтегли PDF (965 KB)

Документация

Публикувано на 19.09.2017, 15:02 Изтегли ZIP (380 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 13.10.2017, 16:22 Изтегли PDF (84 KB)