logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0026


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.09.2017, 14:24 Изтегли PDF (694 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.09.2017, 14:24 Изтегли PDF (907 KB)

Документация

Публикувано на 19.09.2017, 12:59 Изтегли ZIP (1892 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 09.10.2017, 18:02 Изтегли PDF (660 KB)