logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0026


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.09.2017, 14:24 Изтегли PDF (694 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.09.2017, 14:24 Изтегли PDF (907 KB)

Документация

Публикувано на 19.09.2017, 12:59 Изтегли ZIP (1892 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 09.10.2017, 18:02 Изтегли PDF (660 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 06.11.2017, 17:43 Изтегли PDF (906 KB)

Съобщение отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 07.12.2017, 18:23 Изтегли PDF (52 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 14.12.2017, 17:59 Изтегли PDF (722 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 14.12.2017, 18:00 Изтегли PDF (635 KB)

Доклад

Публикувано на 14.12.2017, 18:00 Изтегли PDF (1226 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 14.12.2017, 18:01 Изтегли PDF (618 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 15.03.2018, 11:16 Изтегли PDF (1816 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 15.03.2018, 11:25 Изтегли PDF (1672 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 15.03.2018, 11:26 Изтегли PDF (872 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката