logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на газьол за промишлени и комунални цели 0.001% S, код по КН 2710 19 43 за Почивна база на БНБ „Иглика“ в гр. Смолян

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0025


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 14.09.2017, 18:04 Изтегли PDF (418 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 14.09.2017, 18:04 Изтегли PDF (530 KB)

Документация

Публикувано на 14.09.2017, 18:05 Изтегли ZIP (200 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 13.10.2017, 16:28 Изтегли PDF (352 KB)