logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на газьол за промишлени и комунални цели 0.001% S, код по КН 2710 19 43 за Почивна база на БНБ „Иглика“ в гр. Смолян

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0025


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 14.09.2017, 18:04 Изтегли PDF (418 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 14.09.2017, 18:04 Изтегли PDF (530 KB)

Документация

Публикувано на 14.09.2017, 18:05 Изтегли ZIP (200 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 13.10.2017, 16:28 Изтегли PDF (352 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 24.10.2017, 16:52 Изтегли PDF (555 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 02.11.2017, 16:28 Изтегли PDF (642 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 02.11.2017, 16:31 Изтегли PDF (654 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 02.11.2017, 16:32 Изтегли PDF (584 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 19.12.2017, 17:13 Изтегли ZIP (1601 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 19.12.2017, 17:15 Изтегли PDF (785 KB)

Допълнително споразумение с приложение

Публикувано на 17.05.2018, 11:17 Изтегли PDF (766 KB)

Обявлениe за приключване на договор

Публикувано на 17.05.2018, 11:19 Изтегли PDF (668 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката