logo Skip to content

Открита процедура за сключване на рамково споразумение • Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0024


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.09.2017, 13:56 Изтегли PDF (409 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.09.2017, 13:56 Изтегли PDF (1200 KB)

Документация

Публикувано на 07.09.2017, 13:57 Изтегли ZIP (1869 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 07.11.2017, 18:01 Изтегли PDF (319 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 16.11.2017, 16:44 Изтегли PDF (551 KB)

Календар

  • 21.11.2017, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката