logo Skip to content

Открита процедура за сключване на рамково споразумение • Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0024


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.09.2017, 13:56 Изтегли PDF (409 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.09.2017, 13:56 Изтегли PDF (1200 KB)

Документация

Публикувано на 07.09.2017, 13:57 Изтегли ZIP (1869 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 07.11.2017, 18:01 Изтегли PDF (319 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 16.11.2017, 16:44 Изтегли PDF (551 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 21.11.2017, 17:15 Изтегли PDF (134 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 21.11.2017, 17:16 Изтегли PDF (157 KB)

Доклад

Публикувано на 21.11.2017, 17:16 Изтегли PDF (576 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 21.11.2017, 17:17 Изтегли PDF (144 KB)

Рамково споразумение и приложения

Публикувано на 01.02.2018, 12:36 Изтегли PDF (7008 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 01.02.2018, 12:38 Изтегли PDF (794 KB)

Календар

  • 20.02.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка", номер 01224-2017-0035.
Общ календар на рубриката