logo Skip to content

Публично състезание • Осигуряване на нови версии на програмни продукти Novell, притежавани от БНБ, за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0022


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.08.2017, 11:58 Изтегли PDF (679 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.08.2017, 11:59 Изтегли PDF (825 KB)

Документация

Публикувано на 18.08.2017, 12:03 Изтегли ZIP (228 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 13.09.2017, 17:45 Изтегли PDF (273 KB)