logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на касови консумативи по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0021


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.08.2017, 17:09 Изтегли PDF (684 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.08.2017, 17:10 Изтегли PDF (959 KB)

Документация

Публикувано на 16.08.2017, 17:10 Изтегли ZIP (2092 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 22.08.2017, 16:37 Изтегли PDF (578 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 27.09.2017, 15:03 Изтегли PDF (938 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 09.10.2017, 17:14 Изтегли PDF (588 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 19.10.2017, 17:42 Изтегли PDF (1100 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 31.10.2017, 17:42 Изтегли PDF (775 KB)

Протокол № 4

Публикувано на 31.10.2017, 17:44 Изтегли PDF (711 KB)

Доклад

Публикувано на 31.10.2017, 17:44 Изтегли PDF (1364 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 31.10.2017, 17:45 Изтегли PDF (612 KB)

Календар

  • 21.11.2017, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката