logo Skip to content

Открита процедура • Доставка и монтаж на трезорни врати, авариен люк и аварийна врата, доставка на специална армировка, вентилационни модули и кабелни проходи за обект „КЦ на БНБ“ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе № 2“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0018


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.08.2017, 15:25 Изтегли PDF (702 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.08.2017, 15:25 Изтегли PDF (833 KB)

Документация

Публикувано на 07.08.2017, 16:14 Изтегли ZIP (259 KB)

Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти

Публикувано на 18.09.2017, 16:56 Изтегли PDF (572 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 20.09.2017, 15:40 Изтегли PDF (650 KB)