logo Skip to content

Открита процедура • Доставка и монтаж на трезорни врати, авариен люк и аварийна врата, доставка на специална армировка, вентилационни модули и кабелни проходи за обект „КЦ на БНБ“ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе № 2“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0018


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.08.2017, 15:25 Изтегли PDF (702 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.08.2017, 15:25 Изтегли PDF (833 KB)

Документация

Публикувано на 07.08.2017, 16:14 Изтегли ZIP (259 KB)

Календар

  • 23.08.2017, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Производство и доставка на български монети по две обособени позиции”, номер 01224-2017-0015.
Общ календар на рубриката