logo Skip to content

Публично състезание • Избор на консултант по смисъла на чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с изграждане на „Касов център – гр. Пловдив“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0017


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 31.07.2017, 17:24 Изтегли PDF (690 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 31.07.2017, 17:25 Изтегли PDF (987 KB)

Документация

Публикувано на 31.07.2017, 17:26 Изтегли ZIP (8510 KB)

Календар

  • 23.08.2017, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Производство и доставка на български монети по две обособени позиции”, номер 01224-2017-0015.
Общ календар на рубриката