logo Skip to content

Публично състезание • Избор на консултант по смисъла на чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с изграждане на „Касов център – гр. Пловдив“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0017


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 31.07.2017, 17:24 Изтегли PDF (690 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 31.07.2017, 17:25 Изтегли PDF (987 KB)

Документация

Публикувано на 31.07.2017, 17:26 Изтегли ZIP (8510 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 25.08.2017, 16:18 Изтегли PDF (1159 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 04.09.2017, 18:22 Изтегли PDF (104 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 08.09.2017, 18:36 Изтегли PDF (475 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 08.09.2017, 18:37 Изтегли PDF (869 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 08.09.2017, 18:37 Изтегли PDF (156 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 24.10.2017, 15:44 Изтегли ZIP (7926 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 24.10.2017, 15:47 Изтегли PDF (792 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката