logo Skip to content

Публично състезание • Осигуряване на нови версии на програмни продукти Novell, притежавани от БНБ, за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0016


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 13.07.2017, 15:20 Изтегли PDF (222 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 13.07.2017, 15:21 Изтегли PDF (377 KB)

Документация

Публикувано на 13.07.2017, 15:22 Изтегли ZIP (205 KB)

Решение за прекратяване на процедурата

Публикувано на 31.07.2017, 17:02 Изтегли PDF (576 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 15.08.2017, 16:45 Изтегли PDF (785 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката