logo Skip to content

Публично състезание • Осигуряване на нови версии на програмни продукти Novell, притежавани от БНБ, за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0016


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 13.07.2017, 15:20 Изтегли PDF (222 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 13.07.2017, 15:21 Изтегли PDF (377 KB)

Документация

Публикувано на 13.07.2017, 15:22 Изтегли ZIP (205 KB)